Onze themabijeenkomsten

Van tijd tot tijd organiseren wij bijeenkomsten over thema’s die actueel zijn. Zo worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd worden over verzekeringen, gezondheid en het onderwijssysteem. Daarbij nodigen wij gastsprekers uit om duidelijkheid te verschaffen over de desbetreffende onderwerp.

Onze themabijeenkomsten

Arbeid Sociale
zekerheid

Onderwijs en
opvoeding

Gezondheidszorg en welzijn

Overheidsbeleid rond minderheden

Taken van politie en justitie

 

Vrijwilligers
werk

 

Voor de genoemde bijeenkomsten zal de conferentiezaal van de moskee en indien nodig de leslokalen gebruikt worden als locatie, afhankelijk van het doel en de omvang van de bijeenkomst.

Ter bevordering van samenwerking met andere instanties worden er een deel van de thema’s in buurthuis of wijkcentrum georganiseerd. Wanneer de themabijeenkomsten plaats vinden zal op de site aangegeven worden

Wanneer: In verband met COVID-19 maatregelen niet bekend.

Foto’s van onze activiteiten

Neem een kijkje in de activiteiten die wij doen

Inschrijven voor onze activiteiten

Online via het onderstaande formulier

10 + 13 =