Wij organiseren op 22 en 23 juni 2024 ons jaarlijkse cultureel Multifestijn (Kermis), waar we elkaar gezellig kunnen ontmoeten, onder het genot van lekker Turks eten en drinken.

 

Multi Cultureel
Centrum Waterland

Stichting Multicultureel Centrum Waterland is volkomen transparant en open naar de Nederlandse samenleving. Het is niet alleen verzamelpunt voor onze religieuze plichten maar ook een sociaal cultureel centrum voor jong en oud, voor man en vrouw.

 

Wij zijn MCC Waterland

Stichting Multicultureel Centrum Waterland is volkomen transparant en open naar de Nederlandse samenleving. Het is niet alleen verzamelpunt voor onze religieuze plichten maar ook een sociaal cultureel centrum voor jong en oud, voor man en vrouw.

De stichting wil activiteiten ontplooien ter bevordering van het welzijn, de educatie, cultuur en integratie van de gemeenschap in Purmerend. Daarbij wordt getracht om een dialoog tot stand te brengen tussen de verschillende culturele groeperingen in onze stad,

waarbij uitwisseling plaats vindt tussen de allochtone en autochtone bevolking. Wij hopen dat hierdoor het onderlinge vertrouwen en de leefbaarheid in Purmerend wordt vergroot.

Onze bijeenkomsten

Van tijd tot tijd organiseren wij bijeenkomsten over thema’s die actueel zijn. Zo worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd worden over verzekeringen, gezondheid en het onderwijssysteem. Daarbij nodigen wij gastsprekers uit om duidelijkheid te verschaffen over de desbetreffende onderwerp.
De volgende thema´s zullen aan de orde komen:

Arbeid sociale zekerheid
Onderwijs en opvoeding
Gezondheidszorg en welzijn

Onderwijs ondersteuning

Het is inmiddels gebruikelijk de leerlingen in groep 7 en 8 te ondersteunen voorafgaand op de eindtoets basisonderwijs. Deze ondersteuning heeft tot doel een eerste indruk te krijgen van het niveau waarop de kinderen zich bevinden, eventuele hiaten in kennis en vaardigheden op te sporen en last-but-not-least kinderen te laten wennen aan de systematiek van de meerkeuzevraag.

Kenmerkend voor de vele discussies erover is de angst voor deze toets. Deze angst lijkt vooral te ontstaan doordat scholen en docenten (en dus ook ouders en leerlingen) de uitslag van de toets als allesbepalend ervaren.

Om de kinderen voor te bereiden op het voorgezet onderwijs willen wij ondersteunende onderwijsactiviteiten verzorgen zoals rekenen, taal en studievaardigheid.

Inschrijven voor onze activiteiten

Online via het onderstaande formulier

1 + 8 =

Foto’s van onze activiteiten

Neem een kijkje in de activiteiten die wij doen