Over ons

Stichting Multicultureel Centrum Waterland is volkomen transparant
en  open naar de Nederlandse samenleving. 

Ons doel

Het is voor ons belangrijk om progressie te zien in onze buurt. Daarom de volgende doelen:

  1. Belangenbehartiging van de achterban in de regio Purmerend.
  2. Het bevorderen van integratie-, emancipatie- en participatieproces van burgers.
  3. Dienstverlening op het gebied van culturele aangelegenheden.
  4. Het ondersteunen van opvoeding en onderwijs van jongeren.
  5. Het bevorderen van onderlinge contacten

 

Bestuur

Voorzitter:
Dhr. Duran Ermiş

Vice-Voorzitter:
Dhr. Tahsin Musul

Secretaris:
Dhr. Erdinç Kaya

Penningmeester:
Dhr. Faruk Dulkadir

Overige Leden:
Dhr. Mustafa Parlak
Mevr. Feride Kıytık

Dhr. Mustafa Alaybeyoğlu
Dhr. Adnan Yavuz
Mevr. Nuriye Bice

 

Toezicht Leden:
Dhr. Metehan Hasırcı
Dhr. Birol Yılmaz
Dhr. Ilker Hacı
Dhr. Coşkun Elibol

 

 

Beheer

De stichting Multicultureel Centrum Waterland wordt geleid door een bestuur van meerdere personen met een brede variëteit van kennis en ervaring.
De functieverdeling van het bestuur als volgt:
– Voorzitter;
– Vice-voorzitter;
– Secretaris;
– Penningmeester;
– bestuurslid en 3 onafhankelijke toezichthouders.

Beleidsplan

Onze stichting is een Nederlandse non-profit organisatie en volgt van dichtbij de  ontwikkelingen in de stad. Het betreft zowel interne afstemming als samenwerking in externe verbanden. Het overleg kan op wijk-, stedelijk, regionaal of landelijk niveau zijn.
Voorbeelden van beleidswerk:
– Vergaderingen van het bestuur;
– Studiedag voor het bestuur;
– Werkzaamheden voorzitter;
– Deelname buurtplatform;
– Bestuursvergadering;
– Overleg met (deel)gemeente;
– Deelname aan ‘Duurzame Dialoog’ op plaatselijk niveau.

Meer over MCC Waterland

Wij zijn MCC Waterland

Stichting Multicultureel Centrum Waterland is volkomen transparant en open naar de Nederlandse samenleving. Het is niet alleen verzamelpunt voor onze religieuze plichten maar ook een sociaal cultureel centrum voor jong en oud, voor man en vrouw.

De stichting wil activiteiten ontplooien ter bevordering van het welzijn, de educatie, cultuur en integratie van de gemeenschap in Purmerend. Daarbij wordt getracht om een dialoog tot stand te brengen tussen de verschillende culturele groeperingen in onze stad,

waarbij uitwisseling plaats vindt tussen de allochtone en autochtone bevolking. Wij hopen dat hierdoor het onderlinge vertrouwen en de leefbaarheid in Purmerend wordt vergroot.

Wij zijn een Stichting die zich wil inzetten voor het ontwikkelen, emanciperen en participeren van de burgers van Purmerend en omgeving.