ANBI

Stichting Multicultureel Centrum Waterland is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).
Hierbij de gegevens van onze stichting.
Naam ANBI: Stichting Multicultureel Centrum Waterland
Adres: Jonkheer van Cittersplein 198,
Postcode en woonplaats: 1442 XJ Purmerend
Telefoon: 06-42626678
E-mail: hdvpurmerend@vakif.nl
Rekeningnumer IBAN: NL74 INGB 0008 7491 55
tnv: Multi Cultureel Centrum Waterland

K.v.K: 57978670
RSIN Fiscaalnummer: 8528.19.237

Kenmerkend voor de vele discussies erover is de angst voor deze toets. Deze angst lijkt vooral te ontstaan doordat scholen en docenten (en dus ook ouders en leerlingen) de uitslag van de toets als allesbepalend ervaren.

Om de kinderen voor te bereiden op het voorgezet onderwijs willen wij ondersteunende onderwijsactiviteiten verzorgen zoals rekenen, taal en studievaardigheid.

Activiteiten
– Onze locatie dient als ontmoetingsruimte;
– Sociaal-culturele activiteiten;
– Educatieve activiteiten;
– Interculturele en interreligieuze activiteiten;
– Religieuze activiteiten;
– Voorlichtingsdagen;
– Themabijeenkomsten over diverse vraagstukken;
– Open dag;
– Individuele hulpverlening;
– Buurtfeesten;
– Eigen taal en cultuur;
– Activiteiten voor jongeren;
– Sportieve en recreatieve activiteiten, spel en excursies;
– Culturele uitstapjes;
– Charitatieve en humanitaire activiteiten.

Vrijwilligers
Iedereen is van harte welkom, hoe meer handen hoe beter resultaat. De activiteiten binnen het MCC Waterland worden voornamelijk door vrijwilligers uitgevoerd.