Educatie

Om de kinderen voor te bereiden op het voorgezet onderwijs willen wij ondersteunende onderwijsactiviteiten verzorgen zoals rekenen, taal en studievaardigheid.

Educatie

Onderwijs ondersteuning

Het is inmiddels gebruikelijk de leerlingen in groep 7 en 8 te ondersteunen voorafgaand op de eindtoets basisonderwijs. Deze ondersteuning heeft tot doel een eerste indruk te krijgen van het niveau waarop de kinderen zich bevinden, eventuele hiaten in kennis en vaardigheden op te sporen en last-but-not-least kinderen te laten wennen aan de systematiek van de meerkeuzevraag.

Kenmerkend voor de vele discussies erover is de angst voor deze toets. Deze angst lijkt vooral te ontstaan doordat scholen en docenten (en dus ook ouders en leerlingen) de uitslag van de toets als allesbepalend ervaren.

Om de kinderen voor te bereiden op het voorgezet onderwijs willen wij ondersteunende onderwijsactiviteiten verzorgen zoals rekenen, taal en studievaardigheid.

Islam voor kinderen

Islam voor Kinderen is een leuke en leerzame cursus waarbij uw kind basisbeginselen van de Islam meekrijgt. Ons doel is om leren over de Islam leuk, interactief en makkelijk te maken met een prettige leersfeer.

Dit programma is bedoeld voor kinderen in de leeftijdscategorie van 7 tot en met 13 jaar die nog aan de basis staan van het leren over de Islam. Deze kinderen hebben van huis uit wel het nodige meegekregen over het geloof, maar hebben niet eerder lessen gevolgd over de Islam.

In dit programma zullen de kinderen onderwezen worden in onder andere de geloofsbeginselen van de Islam, aspecten van het leven van de profeet Muhammed en goede manieren volgens de Islam. Daarnaast leren wij hen ook aspecten rondom het gebed. Het creëren van besef over hun relatie met Allah zal de rode draad zijn in al de lessen.

De lessen worden op een didactisch verantwoorde manier en in de Nederlandse taal onderwezen door een professionele docent of leerkracht, we maken gebruik van uitnodigend materiaal welke uw kind gemakkelijk eigen kan maken.

De aanpak van de docent of leerkracht is te vergelijken met een coach die de kinderen stimuleert om het beste uit zichzelf te halen. Hierbij wordt rekening gehouden met de progressie van uw kind. Inschrijving mogelijk voor de kinderen vanaf 7 jaar!

Inschrijven voor educatie

Vanaf het schooljaar 2023 -2024 worden de inschrijvingen centraal gedaan, via de volgende link.

Als de link niet werkt kunt u de volgende webadressen gebruiken: https://isnonderwijs.nl/

http://www.diyanetegitim.nl