Van tijd tot tijd organiseren wij bijeenkomsten over thema’s die actueel zijn. Zo worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd worden over verzekeringen, gezondheid en het onderwijssysteem. Daarbij nodigen wij gastsprekers uit om duidelijkheid te verschaffen over de desbetreffende onderwerp.

De volgende thema´s zullen aan de orde komen:
– Arbeid – Sociale zekerheid
– Onderwijs en opvoeding
– Gezondheidszorg en welzijn
– Overheidsbeleid rond minderheden, taken van politie en justitie
– Rechtshulp – CWI, vrijwilligers werk, vakbonden, bibliotheek etc.

Voor de genoemde bijeenkomsten zal de conferentiezaal van de moskee en indien nodig de leslokalen gebruikt worden als locatie, afhankelijk van het doel en de omvang van de bijeenkomst. Ter bevordering van samenwerking met andere instanties worden er een deel van de thema’s in buurthuis of wijkcentrum georganiseerd. Wanneer de themabijeenkomsten plaats vinden zal op de site aangegeven worden.