Stichting Multicultureel Centrum Waterland is volkomen transparant en open naar de Nederlandse samenleving. Het is niet alleen verzamelpunt voor onze religieuze plichten maar ook een sociaal cultureel centrum voor jong en oud, voor man en vrouw.

De stichting wil activiteiten ontplooien ter bevordering van het welzijn, de educatie, cultuur en integratie van de gemeenschap in Purmerend. Daarbij wordt getracht om een dialoog tot stand te brengen tussen de verschillende culturele groeperingen in onze stad, waarbij uitwisseling plaats vindt tussen de allochtone en autochtone bevolking. Wij hopen dat hierdoor het onderlinge vertrouwen en de leefbaarheid in Purmerend wordt vergroot.

  1. Belangenbehartiging van de achterban in de regio Purmerend.
  2. Het bevorderen van integratie-, emancipatie- en participatieproces van burgers.
  3. Dienstverlening op het gebied van culturele aangelegenheden.
  4. Het ondersteunen van opvoeding en onderwijs van jongeren.

Het bevorderen van onderlinge contacten

Samenstelling van het bestuur

Per 29 december 2019 bestaat het bestuur uit de volgende personen;

Voorzitter:
Mevr. Nuriye Bice

Vice-Voorzitter:
Duran Ermis

Secretaris:
Dhr. Tahsin Musul

Penningmeester:
F. Dulkadir

Overige Leden:
Dhr. Mustafa Parlak
Mevr. Hulya Erdogan
Dhr. Naci Topcu
Dhr. Turhan Yildiz
Dhr. Halil Topaktas
Dhr. Ömer Akpancar

Dhr. R. Ayaz

Toezicht Leden:
Mustafa Alaybeyoglu
Birol Yildiz
Metehan Hasirci