Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Multicultureel Centrum Waterland is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierbij de gegevens van onze stichting.

Naam ANBI: Stichting Multicultureel Centrum Waterland

Adres: Jonkheer van Cittersplein 198,
Postcode en woonplaats: 1442 XJ Purmerend

RSIN Fiscaalnummer: 8528.19.237
K.v.K: 57978670

Rekeningnumer IBAN: NL74 INGB 0008 7491 55
tnv: Multi Cultureel Centrum Waterland
Email adres: info@mccwaterland.nl

Website: www.mccwaterland.nl

Meerjaren Beleidsplan Stichting Multicultureel Centrum Waterland


Doelstellingen
Stichting Multicultureel Centrum Waterland is volkomen transparant en open naar de Nederlandse samenleving. Het is niet alleen verzamelpunt voor onze religieuze plichten maar ook een sociaal cultureel centrum voor jong en oud, voor man en vrouw.

De stichting wil activiteiten ontplooien ter bevordering van het welzijn, de educatie, cultuur en integratie van de gemeenschap in Purmerend. Daarbij wordt getracht om een dialoog tot stand te brengen tussen de verschillende culturele groeperingen in onze stad, waarbij uitwisseling plaats vindt tussen de allochtone en autochtone bevolking. Wij hopen dat hierdoor het onderlinge vertrouwen en de leefbaarheid in Purmerend wordt vergroot.

1. Belangenbehartiging van de achterban in de regio Purmerend.
2. Het bevorderen van integratie-, emancipatie- en participatieproces van burgers.
3. Dienstverlening op het gebied van culturele aangelegenheden.
4. Het ondersteunen van opvoeding en onderwijs van jongeren.
5. Het bevorderen van onderlinge contacten

Beheer

De stichting Multicultureel Centrum Waterland wordt geleid door een bestuur van 5 personen met een brede variteit van kennis en ervaring.
De functieverdeling van het bestuur als volgt;
- Voorzitter
- Vice-voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
- bestuurslid en 3 onafhankelijke toezichthouders.

Beleidsplan
Onze stichting is een Nederlandse non-profit organisatie.
Volgen van ontwikkelingen in de stad. Het betreft zowel interne afstemming als samenwerking in externe verbanden. Het overleg kan op wijk-, stedelijk, regionaal of landelijk niveau zijn.

Voorbeelden van beleidswerk
- Vergaderingen van het bestuur
- Studiedag voor het bestuur
- Werkzaamheden voorzitter
- Deelname buurtplatform
- Bestuursvergadering
- Overleg met (deel)gemeente
- Deelname aan ‘Duurzame Dialoog’ op plaatselijk niveau

Activiteiten
- Onze locatie dient als ontmoetingsruimte
- Sociaal-culturele activiteiten
- Educatieve activiteiten
- Interculturele en interreligieuze activiteiten
- Religieuze activiteiten
- Voorlichtingsdagen
- Themabijeenkomsten over diverse vraagstukken
- Open dag
- Individuele hulpverlening
- Buurtfeesten
- Eigen taal en cultuur
- Activiteiten voor jongeren
- Sportieve en recreatieve activiteiten, spel en excursies
- Culturele uitstapjes
- Charitatieve en humanitaire activiteiten

Vrijwilligers
Iedereen is van harte welkom, hoe meer handen hoe beter resultaat.

Klik hier voor de beleidsplan van onze stichting

Klik hier voor de jaarrekening 2014
Klik hier voor de jaarrekening 2015
Klik hier voor de jaarrekening 2016