Foto album

Leden bijeenkomst - 29 november 2015

29 december jl. werd de jaarlijkse ledenbijeenkomst gehouden. Het bestuur heeft de leden geinformeerd over de afgelopen periode zowel op financieel als op acitiviteiten, tevens de jaarplanning 2016.